Hraj basket
ve svojí škole

Nejsme pouze basketbalovou akademií, ale dlouhodobě budujeme komplexní komunitu pořádající jak kroužky na základních školách, turnaje a kempy, tak i plesy nebo besídky, jejíž součástí můžeš být i ty.

Přihláška na kroužek do ZŠ

Vyplněním této přihlášky stvrzuji, přihlášku dítěte do basketbalového
kroužku pořádaného BA Lynx Liberec ve spolupráci se ZŠ:

This field is required

a do spolku Ball z. s., se sídlem Řídkého 228/4, Liberec X – Františkov, 460 10 Liberec, IČ: 052 31 213, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 10110, na školní rok od 1.9.2021 do 31.8.2022. Dále stvrzuji, že je dítě zdravé a nemá zdravotní potíže. Bereme plnou odpovědnost za případné zdravotní problémy, které by mohly vzniknout zamlčením informací. Zároveň bereme zodpovědnost za cestu dítěte do zájmového kroužku a zpět (pokud není družinové).

Údaje o přihlašovaném

prosím, vyplňte příjmení

Toto je povinné pole

prosím, vyplňte jméno

Toto je povinné pole

prosím, vyplňte rodné číslo

Toto je povinné pole

Kontaktní údaje zákonných zástupců

Váš telefon použijeme jen pro kontakt s Vámi

Toto je povinné pole

Váš email použijeme jen pro kontakt s Vámi

Toto je povinné pole

Popis zdravotních omezení

Toto je povinné pole
Souhlasy a prohlášení