Dotace

Basketball Academy Lynx Liberecko

Informace pro rodiče/zákonné zástupce o výši obdržené dotace od LK a konkrétním využití finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu LK

1. Informace pro rodiče/zákonné zástupce o výši obdržené dotace od LK a konkrétním využití finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu LK

V roce 2023 byla poskytnuta Ball z.s. ze sportovního fondu Libereckého kraje v rámci programu 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích dotace na projekt Pravidelná činnost BA Lynx Liberec ve výši 297 390 Kč.

Níže je graficky zobrazeno využití této dotace: